WorldMedic Information & Technology

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  Monday - Friday 08:30 - 17:30
  Saturday and Sunday - CLOSED

 Phone: (66) 02-949-7816-20
 [email protected]

  WorldMedic Information & Technology 
  42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

รถเข็น

 x 

Cart empty

SMARTVET-H

เหมาะสำหรับโพลีคลินิกและ โรงพยาบาลสัตว์ทั่วไป และเฉพาะด้าน
Description

SmartVet-H
เหมาะสำหรับโพลีคลินิกและ โรงพยาบาลสัตว์ทั่วไป และเฉพาะด้าน

SmartVet-H ได้รับการพัฒนาและนำข้อเด่นของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องหลายตัวของบริษัทฯที่ได้รับการยืนยันถึง ประสิทธิภาพจากการใช้งานของคลินิกแพทย์และร้านยาจากทั่วประเทศกว่า 10 ปีที่ผ่านมา โดยนำจุดเด่นเหล่านั้นมา พัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้SmartVet-Hเป็นซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบและตอบสนองการใช้งานโรงพยาบาลสัตว์และร้าน ขายอุปกรณ์สัตว์ได้อย่างครอบคลุมที่สุด การออกแบบซอฟต์แวร์จึงได้รวมระบบการขายหน้าร้าน (Point of Sale : POS) ไว้ด้านหน้าเพื่อสะดวกในการขายสินค้าต่างๆผ่านระบบบาร์โค้ดหรือคีย์สินค้าเชื่อมต่อกับลิ้นชักอัตโนมัติและเครื่อง พิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อหรือพิมพ์ฉลากยา ระบบประวัติสัตว์ป่วย ระบบคลังยาและเวชภัณฑ์ และระบบรายงานที่ครบถ้วน สมบูรณ์โดยแต่ละห้องแยกเป็นโมดูลการใช้งานระบบที่มีความเสถียรสูงรองรับสัตว์ป่วยเป็นจำนวนมาก ฯลฯ