WorldMedic Information & Technology

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  Monday - Friday 08:30 - 17:30
  Saturday and Sunday - CLOSED

 Phone: (66) 02-949-7816-20
 [email protected]

  WorldMedic Information & Technology 
  42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

รถเข็น

 x 

Cart empty

SMARTDENTIST 5.0 LITE

ระบบซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิกทันตแพทย์สมบูรณ์แบบ
ราคา9,500.00฿
Description

ระบบซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิกทันตแพทย์สมบูรณ์แบบ

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจาก SmartDentist V.3.0, SmartDentist V.4.0 และ SmartClinic Nice ซึ่งได้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายจากคลินิกทันตแพทย์ทั่วประเทศ โดยซอฟต์แวร์นี้ เกิดจากแนวความคิดและการสำรวจจากคลินิกทันตแพทย์ทั่วประเทศว่า ส่วนหนึ่งของคลินิคทันตแพทย์ต้องการใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลินิกในส่วนของการเก็บประวัติ ค้นหาบัตร คิดค่ารักษา เก็บข้อมูลค่ารักษา จัดการเรื่องสต๊อกยา ระบบรายงาน พร้อมกับระบบนัดหมายคนไข้ เท่านั้น โดยที่ทันตแพทย์จะทำการตรวจด้วยวิธีการบันทึกลงแฟ้มกระดาษ เช่นเดิม เนื่องจากงานหลักของทันตแพทย์จะเน้นด้านการรักษาและการทำหัตถการให้กับคนไข้  ไม่สะดวกในการใช้การบันทึกข้อมูลสั่งยา สั่งแล็บ และอื่นๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพราะในการปฏิบัติงานจริง ทันตแพทย์จะสั่งให้ผู้ช่วยลงบันทึกการรักษา ตำแหน่งการรักษาฟันและอื่นๆ ทันตแพทย์ไม่ต้องละสายตาจากการรักษาคนไข้    ทีมงานจึงได้ปรับเปลี่ยนและปรับปรุง SmartDentist 4.0 Standard เช่น ตัดห้องตรวจรักษา การเก็บภาพตำแหน่งและอื่นๆในห้องตรวจรักษา เนื่องจากทันตแพทย์ไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว และยกหมวดการสั่งยา การสั่งแล็บ การสั่งหัตถการ และลงผลการรักษา ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน้าเคาท์เตอร์ให้ทำหน้าที่แทนทันตแพทย์  โดยมีใบตรวจและสั่งยาจากทันตแพทย์เท่านั้น ดังนั้นSmartDentist 5.0 Lite จึงเป็นการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้ซอฟต์แวร์ตอบสนองต่อความต้องการของแพทย์ได้ตรงกับการใช้งานจริงในคลินิกมากยิ่งขึ้น ลดการเรียนรู้เพิ่มเติมและลดการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานในคลินิกให้น้อยลง แพทย์ผู้ตรวจเองก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการตรวจรักษา แต่ขณะเดียวกัน จะมีระบบบันทึก ติดตามและบริหารงานเรื่องคลังยา รายรับ บันทึกประวัติ และอื่นๆ ที่เป็นระบบมากขึ้น สามารถเรียกดูได้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์  นอกจากนี้ SmartDentist 5.0 Lite  สามารถเชื่อมต่อเป็นระบบเน็ตเวิรค์ได้คือ ระบบลงทะเบียน(คนไข้) และ ระบบค่ารักษาและจ่ายยา ในกรณีที่เป็นคลินิกที่มีคนไข้ปริมาณมากและแยกจุดลงทะเบียนกับจุดจ่ายยาการเงินแยกจากกัน  โดยที่แพทย์ยังคงใช้วิธีการตรวจจากแฟ้มตรวจเช่นเดิม

จากการทดสอบระบบจากคลินิกทันตแพทย์ทั่วประเทศได้รับการยอมรับและชมเชยในส่วนที่ว่า SmartDentist5.0 Lite เป็นซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิกที่ได้รับการปรับปรุงให้เข้ากับการใช้งานจริงๆ ในคลินิกทันตแพทย์ และที่สำคัญ ทีมงานได้ปรับราคาให้อยู่ในระดับที่ทันตแพทย์ที่กำลังจะเปิดคลินิกใหม่ หรือทันตแพทย์ที่กำลังหาระบบซอฟต์แวร์ไปใช้งานในคลินิก ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระมากนัก