Menu
Cart 0

SmartClinic Sky for Anti-Aging Clinic2

  • 000 ฿


WorldMedic ได้รับความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ด้านการแพทย์ให้พัฒนาระบบให้กับ Sure Cell  เพื่อใช้บริหารจัดการระบบของคลินิกแห่งนี้สำหรับพนักงานและบุคลากร โดยมีระบบสำหรับ แพทย์ พยาบาล และบุคลากร ที่เกียวข้องและรายงานที่สรุปให้กับผู้บริหาร และติดตามประวัติสำหรับแพทย์ได้ครบทุกส่วน ...หนึ่งในโครงการของ WorldMedic Sky.........www.worldmedicsky.com

We Also Recommend